Emconcor 2 5 bijsluiter


Bijsluiter De tabletten van 2,5 mg, 5 mg en 10 mg kunnen in gelijke helften worden verdeeld. Heeft u te veel van Bisoprolol Mylan ingenomen? Wanneer u teveel van Bisoprolol Mylan heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Emconcor comp 5 mg/12,5mg tai 10 mg/25 mg -valmisteita ei suositella käytettäväksi raskauden aikana. Imetys. Emconcor comp 5 mg/12,5mg tai 10 mg/25 mg -valmisteita ei suositella käytettäväksi imetysaikana, sillä bisoprololi saattaa ja hydroklooritiatsidin tiedetään erittyvän äidin maitoon vähäisessä määrin. Indeling. Bètablokkers zijn antagonisten voor bètareceptoren die kunnen worden ingedeeld op basis van het subtype bètareceptor waarop ze aangrijpen en hun hetzij lipofiele, hetzij hydrofiele eigenschappen. Ayer me enteré que estaba embarazada y muy contenta, pero yo tomo emconcor 2.5 desde hace 4 años. En mi embarazo anterior tuve taquicardia superventricular paroxistica en varias ocasiones (hasta 230pm)y el cardiólogo me receto diazepam 5 durante los... Ayer me enteré que estaba embarazada y muy contenta, pero yo tomo emconcor 2.5 desde hace 4 años. En mi embarazo anterior tuve taquicardia superventricular paroxistica en varias ocasiones (hasta 230pm)y el cardiólogo me receto diazepam 5 durante los...